Activiteiten


100 YEARS WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH


Zaaisporen


In het kader van 100 years Wageningen Universiteit & Research (WUR) in 2018 heeft sRD in 2016 en 2017 het plan opgezet en uitgevoerd om vanuit het beeld van de Zaaier (“het zaad der kennis”) sporen van bloemen (19.000 bloembollen) en een afwijkende grassoort in het grasveld van de campus te planten en te zaaien. Hierbij is niet alleen samengewerkt met de WUR, m

aar ook met afgestudeerden uit 1967 en 1968, die zowel financieel als met vrijwilligerswerk hebben bijgedragen. Voor hen was de Zaaier op de oude locatie een centraal punt voor acties en de “verbeelding aan de macht”. Er loopt in het voorjaar een spoor van bloemen van de Zaaier naar het kunstwerk “de spijspotten” van Bas Maters. Het beeld van de Zaaier krijgt hierdoor een centralere positie op de campus. Een uitbreiding van het patroon van de Zaaisporen naar de rest van de campus is mogelijk, maar daar is nu nog geen financiering voor.

 

 

 

WISDOM AND WONDER, 100 YEARS WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH (WUR)


Op 9 maart 2018 (Dies Natalis) is het 100 jaar geleden dat de Landbouwschool van Wageningen een academische status kreeg. Deze geboortedag zal de start vormen van een programma met festiviteiten tot in november. De titel ervan is ‘Wisdom and Wonder’, want het Engels is in het onderwijs en onderzoek van de WUR de voertaal geworden. Er zullen bijzondere symposia en conferenties gehouden worden over nieuwe ontwikkelingen, maar ook bijeenkomsten met alle afgestudeerden, bedrijven en mensen uit de Food Valley tot zelfs de Nederlandse studenten sportkampioenschappen. Er wordt een herinneringsboek van de laatste 25 jaar gepresenteerd en documenten over hoe het er vroeger aan toe ging.

Bij het Art-programma gaat het om vier onderdelen. Zo is er een samenwerking ontstaan met ArtEZ in Arnhem over duurzame en nieuwe materialen in de modewereld. Dit jaar zal daar in juni en juli de ‘State of Fashion’ plaatsvinden, de opvolger van de Arnhem Mode Biënnale.

Een tweede onderdeel gaat over kruisbestuiving van kunst en wetenschap, waarbij WUR-promovendi samenwerken met kunstenaars van de Rietveld Academie in Amsterdam en de Design Academy in Eindhoven. Bij de laatste gaat het om Food Design.

 

Het derde onderdeel heet ‘Creative Innovation’. WUR-medewerkers van Wageningen Young Academy hebben hiervoor 10 thema’s benoemd waarop de vijf WUR-wetenschapsgroepen intensiever met elkaar kunnen samenwerken. Voor elk van deze thema’s is een oproep uitgegaan naar kunstenaars om gedurende twee maanden op de campus te verblijven en met wetenschappers samen te werken. Hierop hebben 81 kunstenaars zich gemeld en een selectiecommissie (met daarin de voorzitter van stichting Ruimte Denken, Jan van IJzendoorn) heeft daar 10 personen uit geselecteerd. Het niveau van de inzendingen was volgens deze commissie erg hoog en ook internationaal samengesteld.

Het vierde onderdeel heet Music and Science. In november 2018 zullen de Wageningse Studenten en Orkest Vereniging (WSKOV), de van Uvenstichting en de Ontzetting een gezamenlijk programma verzorgen met muziek die geïnspireerd is door wetenschap.

Op de campus van de WUR komt een groot tentencomplex te staan met ruimte voor zeker 500 personen. De organisatoren van de WUR werken hard aan een agenda van alle activiteiten, zodat ook de bevolking uit de regio weet wat er staat te gebeuren. Het programma ontwikkelt zich geleidelijk omdat veel programmaonderdelen zoals bij Art and Science afhankelijk zijn van tussentijdse resultaten.

NETWERKONTWIKKELING


Ontwikkeling Netwerk Gebiedsontwikkeling en Kunsten sept 2016 (pdf)

Vragender: De Kunst van Krimp
 

Vragender is een kleine dorpsgemeenschap in de Achterhoek. Het inwonersaantal is per 1 januari 2014 1.074, waarvan 564 mannen en 510 vrouwen. Er is een grote betrokkenheid van de inwoners binnen hun gemeenschap. Ook is er is een groot aantal verenigingen nl. 29. Het dorp is relatief welvarend.

Allereerst heeft Vragenders Belang samen met Ondernemers Club Vragender en in samenspraak met de stichting Ruimte Denken een Dorpscoach aangesteld: kunste

naar Matthijs Bosman.

Het plan komt er op neer dat Vragender als dorp samen iets gaat doen om zo de krimp bekendheid te geven en positieve aandacht voor Vragender als woonplaats te verzorgen door: de bouw van twee eigenzinnige (kleine) huurwoningen. Voor de uitvoer van dit plan wordt gebruik gemaakt van lokale kracht en inzet, hergebruikte en gesponsorde materialen, bouwgrond die de gemeente beschikbaar stelt etc. Verder is het uitgangspunt max. 2 starters per woning en voor max. 5 jaar huren. Een vereiste is natuurlijk ook dat de bewoners later in Vragender willen blijven wonen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan zowel de planvorming in een stappenplan met veel aandacht voor het acceptatieproces. De inzet is om het mooi, eigenzinnig, onverwacht, duurzaam, inspirerend, bijzonder, oplossend, aantrekkelijk, eigentijds, praktisch, gezamenlijk, verrassend, op eigen kracht, milieuvriendelijk en echt van Vragender te maken. En vooral om het mogelijk te maken. De bevolking heeft zich inmiddels achter het idee gesteld.

Hoewel er nog wel een hele weg te gaan is, wordt steeds duidelijker dat de eerste steen van deze bouw nooit meer los te zien zal zijn van het krimpvraagstuk en het proces zeker bij gaat dragen aan het bewustwordingsproces om vooral Ruim te Denken.

Klik hier voor een filmverslag van Gilles Frenken.

De kunst van de krimp - film

 

Polderschip (Park21 bij Schiphol)
 

Het Polderschip is een voorbeeld waar gebiedsontwikkeling en kunst bij elkaar komen. De gebiedsontwikkeling betreft Park21 in de gemeente Haarlemmermeer. In dit recreatieve park is een gedeelte voorzien voor leisure-ontwikkeling. Het Polderschip is een creatief idee om bij de voormalige 'scheepshel'  van het Haarlemmermeer (Schiphol) een zeer groot schip te plaatsen, dat niet alleen symbool staat voor het talent van Nederland om op een veilige en welvarende manier in een delta te leven. Maar het is ook een winkel/werkplaats/futurelab/wereldexpo voor innovaties van Nederlandse bodem. En dat gecombineerd met leisure, kunst en recreatie. Het betreft een doormidden gesneden schip van 300 bij 60 m en 30 m hoog, dit wil zeggen 3 voetbalvelden in de lengte achter elkaar en een hoogte van een gebouw met 10 verdiepingen. Hierover is door Peter Kurstjens een lezing gehouden op 6 juni 2014 (op te vragen via het contact mailadres). 
Op dit moment wordt het concept voor het Polderschip verder uitgewerkt.

 

VIER LANDGOEDEREN OP DE HELLING VAN OOSTERBEEK


Website Landgoederen op de Helling

WERKBEZOEKEN


Landscape and Arts Network + Eden-project

 

In mei 2014 zijn enkele mensen, verbonden aan de stichting Ruimte Denken, naar Engeland geweest voor een bezoek aan het Landscape and Arts Network. De bedoeling was om te achterhalen hoe ze in Engeland bezig zijn met het bij elkaar brengen van landschapsarchitecten en kunstenaars. Een tegenbezoek van onze Engelse ´collega´s´ is in de maak.

PUBLICATIES


Beeldverslag ateliers Rijnstrangen - beyond Ruimte voor de Rivier, Enclave Hoorn en Het antwoord van Vragender, augustus 2013,  als pdf te downloaden op het weblog van Ruimte Denken.

Onderzoek 'Ruimte voor kunst'. Meerwaarde van kunstinbreng bij ruimtelijke processen', als pdf te downloaden vanaf de website van het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur BKKC en het Kunstenlab (voorheen Centrum voor Beeldende Kunst Deventer).