Wie zijn wij


We signaleren dat bij ruimtelijke vraagstukken en processen een creatievere en innovatievere aanpak meer kansen biedt. Met kunstenaars en vrijdenkers een mooiere omgeving maken in het landschap en de stad, waar mensen trots op zijn en die verwondering oproept. Wij brengen opdrachtgevers, kunstenaars en vrijdenkers, andere partijen en bewoners/gebruikers samen.

Wij doen dit door het organiseren van netwerk en het delen van kennis.

Bijvoorbeeld door:

het organiseren van expertmeetings, symposia, lezingen en bijeenkomsten,

het agenderen van vraagstukken via publicaties

het organiseren van werkbezoeken, tentoonstellingen, manifestaties

het opzetten van of deelnemen aan projecten

Bestuur


Jan van IJzendoorn, voorzitter

Hermelinde van Xanten, secretaris

Peter Bergmans, penningmeester

 

Peter Kurstjens, adviseur bestuur

 

Ruimte Denken is opgericht in 2014.

 

Het bestuur is bekend met de negen principes van de Governance Code Cultuur voor culturele instellingen. Het bestuurslidmaatschap van de stichting is een onbezoldigde functie.